Icon Suite 5.6.60

Icon Suite 5.6.60

Unknown Publisher – 3MB – Shareware – Windows
This product is for editing, extracting, managing, viewing icons and cursors. It has many useful functions such as batch-save, creating pattern of file names for batch-save, lots of editor functions, like draw oval, square, brush size, palette, etc. You can even create animated icons and cursors with it. Lots of options, nice interface, and great features.

Tổng quan

Icon Suite là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Unknown Publisher.

Phiên bản mới nhất của Icon Suite là 5.6.60, phát hành vào ngày 01/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

Icon Suite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3MB.

Icon Suite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Icon Suite!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Unknown Publisher
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại